سرمقاله 
جایزه معمار87 / سهیلابسكی

كتاب ها و نشریات / ترجمه هانیه منصوری
 
رویداد 
سمینار بین المللی آقاخان / فریار جواهریان
 
 نقد و نظر 
آلكسیا لئون، بانویی از پرو، دفتر معماری  LeondeLima/ محمد محمدزاده
خانه های سینمایی / تامس هاین / ترجمه صنم كلانتری

سفر به 
دشت كویر (قسمت پایانی) / سهیلا بسكی
 
پروژه 
دو ورزشگاه: مهندسان مشاور پژوهش و برنامه
كارهای اسماعیل طلایی، رضا صیادیان و سارا كلانتری
مجتمع ورزشی ساپكو: مهندسان مشاور آژندشهر
ورزشگاه امجدیه (شیرودی)، تهران / فرامرز پارسی، فریدون برومندی
 
مسابقه 
مسابقه یادمان ایرباس شماره 655
 
ساخت و صنعت 
مهندسی معماری پارچه / ترجمه و تدوین لیلاعراقیان، سحر یاسایی، عطیه غفوری 
مستطیل سبز/ ترجمه و تدوین مرجان مسعودی، بابك ورشاویان
 
از ایران 
آرامگاه استرومردخای، همدان / متن و عكس: بابك زیرك
 
طراحی 
سه پروژه طراحی داخلی كارهای حبیبه مجدآبادی
دو پروژه طراحی صنعتی از مسعود مرادی
طراحی و ورزش / آرماند درور
تجهیزات بدنسازی عمومی / حسن مهرابی

در جهان / ترجمه آزیتا ایزدی:
استادیوم المپیك آتن، سانتیاگو كالاتراوا
استادیوم ملی پكن، هرتزوگ و دمرون
مركز ملی ورزشهای آبی، پكن، CSCEC ،ARUP ،PTW
استادیوم فوتبال، پرتغال، دفتر معماری سوتو مورا
خبرهایی از جهان / ترجمه آزیتا ایزدی
 
مقالات رسیده 
شهر ممنوعه درچین: وسیعترین مجموعه معماری چوبی در جهان / ترجمه و تدوین هانیه اخوت
معمارشدن / ترجمه زهرا نام آور، روح الله مجتهدزاده