سر مقاله 
ورودی / كامران افشار نادری
 
كتاب ها و نشریات / تهیه و ترجمه هانیه منصوری  
 
رویداد
آف-گرید سیتی، سونگدو، 2009، مسابقه بین المللی طراحی شهری، كره جنوبی: تیمی از • نخستین همایش هفته اصفهان
دوره های عاالی تخصصی معماری در دانشكده معماری
همایش معماری، امروز، ما
 
نقد و نظر
از دروازه دانته تا ورودی اینترنت / مایك رجینا وبر/ ترجمه آزیتا ایزدی
فضاهای در گاهی: از ورودی تا فرهنگ انتقال / لكا و آندراس روبی / ترجمه آزیتا ایزدی
 
پروژه 
دانشگاه هنر اصفهان: فرهاد احمدی
مجتمع اداری بم: مهندسان مشاور شارستان
مجتمع تجاری-مسكونی اطلس شیراز، 1388: مهندسان مشاور تجیر
ورودی تخت جمشید: علی سوداگران
چند طرح شركت كننده در جایزه معمار 88 كه به مرحله نیمه نهایی نرسیدند
آشپزخانه، سئول، كره جنوبی: گروه معمار كالكتیو ترین
مركز اجتماعات، بم: دفتر معماری منصوری و همكاران
مركز ورزش های باستانی (زورخانه)، قزوین: مهندسان مشاور عمارت خورشید
مجموعه اداری و نمایشگاهی پاریزان صنعت، جاده مخصوص کرج: گروه معماری کلیاس کویر
 
مسابقه
پیتر زمتوز، برنده جایزه پریتزكر 2009 وبرخی از آثارش / ترجمه بابك پیوسته، اشكان قانعی 
 
ساخت و صنعت
سامانه پاركینگ های مكانیكی و خودكار/ ایلیا ایرمشر/ ترجمه المیرا میر اسماعیلی
 
از ایران
فضای ورودی در معماری ایرانی / فرامرز پارسی
معماری و هنر دوره پارتی / زهره بزرگ نیا
مجموعه آرامگاهی شیخ عبدالصمد نطنزی، نطنز/ متن و عكس: بابك زیرك
بازار كرمان / متن و عكس: محمد علی طاهری پور اصفهانی
 
طراحی
برندگان جوایز طراحی داخلی سال 2009 مؤسسه معماری آمریکا / ترجمه مسعود نظری
 
در جهان 
ورودی ها / ترجمه آزیتا ایزدی
ورودی های شهری: دیتر هاسن فلاگ
محله های دروازه دار: اینس شابر، یورگ استولمان
دروازه کارخانه، معماری مرزی: اوئه درپر
ورودی نمایشگاه در کمپتن: پیتر گایگر، یورگ هایلر
مرکز خدمات در مونیخ: دفتر معماری استاب، برلین
خانه های سازمانی در اینگولشتات: دفتر معماری به یر+دیر
مرکز فروش در کویس فلد: یوهان شیلینگ
دبیرستان در فرایزینگ: دفتر معماری شولتز و شولتز
موزه در نومارکت: دفتر معماری برشنایدر+برشنایدر
ورودی های بدون مانع: لوتار ماکس
خبرهای کوتاه / ترجمه تایماز منقبتی
 
مقالات رسیده 
طراحی نورپردازی و روشنایی میدان شهدا، مشهد، شرکت مهندسی روشنایی شید
مرکز فرهنگی-تجاری تورین، ایتالیا، رنتسو پیانو/ ترجمه کاوه منصوری، آیسان چاوش نژاد