بهروز احمدی
فارغ‌التحصیل معماری از دانشگاه تهران. اینك مدیر گروه معماری و رئیس هیئت مدیره مهندسان مشاور شارستان است. او در دانشكده معماری دانشگاه آزاد تدريس كرده و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز، كمیته تخصصی بحث پانزدهم (مقررات ملی ساختمان) بوده است.
 
كامران افشارنادری
فارغ‌التحصیل معماری از ایتالیا، به فعالیتهای پژوهشی و حرفه‌ای در ایتالیا و سپس در ایران، اشتغال داشته است. عضو هیئت مدیره مؤسسه معمارنشر بوده و هم اکنون عضو هیئت تحریریه مجله معمار است. او مقالات زیادی در مجلات معماری نوشته است.
 
مهدی علیزاده
فارغ‌التحصیل دانشكده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، دارای 45 سال سابقه كار حرفه‌ای و كارنامه درخشان حرفه ای شامل پروژه‌های بدیع مسكونی و پروژه‌های بزرگ اداری و صنعتی است.

 نسرین سراجی
فارغ‌التحصیل معماری از انجمن معماری لندن AA سابقه تدريس 5 ساله در همين دانشكده را دارد. او علا‌وه بر تدریس در ایالا‌ت متحده و اروپا در آتلیه خود که مركز تحقیق، تعلیم و تربیت و تولید است به کار اشتغال دارد.

هادی تهرانی
فارغ‌التحصیل دانشگاه فنی برانشویگ، با سابقه كار حرفه اي از 1984 و تدريس در رشته معماري است. او در سال 1990 دفتر كار شخصی خود را تاسيس كرد كه با همراهي بوت و ریشتر در سال بعد اينك دفتر معماران برت (BRT) ناميده مي شود.