فرخ قهرمان پور
متولد 1320 تهران. فارغ التحصيل رشته معماري دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران در سال 1346 با درجه عالي است و از همان سال 1346 كار مستقل حرفهاي خود را آغاز كرد و با طراحي و نظارت و بعضاً اجراي تعداد زيادي ساختمان مسكوني و اداري ادامه داد. او از سال 1360 تاكنون به عنوان عضو موسس و رئيس هيئت مديره و مدير طراحي معماري شركت مهندسين مشاور پارساز مشغول به كار بوده و در اين مدت طراحي كارهاي عمده شركت را بعهده داشته است.
ضمناً در 14 سال گذشته بعنوان عضو شوراي گروه معماري جامعه مهندسان مشاور ايران و مدتي هم بعنوان دبير اين شورا فعاليت داشته است. وي همچنين عضو شوراي عالي جامعه معماران ايران است.
 
 فرهاد احمدی
 متولد 1330، در سال 1356 با رتبه ممتاز از دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده است. از آن پس در طول سه دهه فعالیت در عرصه حرفه ای موفقیتهایی شاخص داشته است از جمله:
- دریافت نشان و لوح زرین رتبه اول طراحی ابنیه
 دولتی و عمومی (طرحهای ملی) برای چهار طرح: سفارت ایران در سئول، مرکز فرهنگی اصفهان، مرکز فرهنگی دزفول و مرکز نمایشهای آئینی در تهران.
- کاندید جایزه آقاخان به خاطر ساختمانهای مرکز فرهنگی دزفول و مرکز فرهنگی بین المللی اصفهان.
- حضور در مجامع بین المللی و سخنرانی در دانشکده های معماری خارج از ایران، از جمله به عنوان معمار منتخب آسیا در بینال
Roros در نروژ، به عنوان سخنران در دانشکده Trondhiem & Bergen و همچنین سخنران منتخب از ایران در همایش معماری معاصر خلیج در دوبی.
فرهاد احمدی از سال 1360 تاکنون به عنوان مسئول طراحی فنی و طراحی در بافتهای تاریخی جزو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی بوده و پایه گذار و مسئول درس معماری پایدار است.بسیاری از طرحهای او در مجلات ایرانی و خارجی از جمله معمار، آبادی،
Architectural plus/Emiratek،Landscape Design/Uk ، Japan Architect به چاپ رسیده است.

محمدرضا قانعي
متولد سال 1332، فارغالتحصيل معماري از دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران است. او تحصيلات خود را در مدرسه معماري پاريس ( UP6) و دانشگاه پاريس12 ادامه داده و در سال 1364 موفق به اخذ مدرك دكترا در آمايش سرزمين از اين دانشگاه شد.
كار حرفهاي خود را از سال 1352 در دفتر فني ساختمانسازان تأمين اجتماعي آغاز كرد و در حال حاضر به عنوان مديرعامل مهندسان مشاور پلشير در پروژههاي معماري و شهرسازي گوناگوني فعال ميباشد.
حدود 20 سال است كه در دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه آزاد خوراسگان و دانشگاه بينالمللي امام خميني قزوين نيز تدريس ميكند.
 
مهوش مهرافشار
در سال 1349 با درجهء فوقليسانس معماري از دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران فارغالتحصيل شده و رئيس هيئت مديره شركت مهندسان توان است. او به موازات كار حرفهاي خود در بسياري از مجامع معماري نيز فعاليت داشته و عضو هيئت مديره انجمن صنفي مهندسان مشاور استان تهران و هيئت مؤسس جامعه مهندسان معمار ايران ميباشد. همچنين در مجمع عمومي بيست و دومين كنگره جهاني  UIA (استانبول) عضويت هيئت نمايندگي ايران را به عهده داشته است.
 
ويسنته گايارت
 متولد 1963 والنسيا و يكي از مهمترين معماران جديد اسپانيا ميباشد. او شركت معماري Architects Guallart را در سال 1992 تأسيس كرد. برخي از پروژههاي مهم عبارتاند از پرژهء كوه دنيا  Denia Mountain (منتخب بينال وبتز  2004) و طرح جامع سوسيوپوليس  Sociopolis (منتخب بينال وانسيا). او علاوه بر كار حرفهاي معماري مدير مؤسسهء معماري پيشرفتهء كاتالونيا ( Institute of Advanced Architecture of Catalonia) در بارسلون ميباشد و بهصورت مشترك در نوشتن فرهنگ معماري پيشرفته (Metapolis Dictionary of Advanced Architecture) همكاري كرده است.