رتبه اول: ویلایی برای یک دوست، دفتر معماری رازان، علیرضا تغابنی، پریسا علیمحمدی
رتبه دوم:
ساختمان شماره 2 دولت، گروه طراحی ارش، علیرضا شرافتی، رامبد ایلخانی، پانته آ اسلامی
رتبه سوم:
خانه میوه های باربد، شرکت زاو، محمدرضا قدوسی، پارسا اردم