رويداد
سالن ورزش مؤسسة نور مبين برندة مدال برنز IOC و IAKS                                                                    
همایش «معماری و شهر»                                                                           
برگزیدگان نخستین مسابقة دانشجو معمار برتر                                                                                  
مسابقة بينالمللي طراحي سردر شهرك ريحان در مازندران                                                                   
معمار خاورميانه سال 2013                                                                                                          

كتاب و نشريات                                                                                                                     

نقد و نظر
سازه‏های ترکیبی، تنوع در فرهنگ ساختمانی / اولریش فاماتر/ ترجمة آزيتا ايزدي                                        

پروژه
كارهاي تازه فيروز فيروز                                                                                                              
دو پروژة مسكوني، محمدحسينمختاري                                                                                           
خانة شمارة 95 کوی بهبهانی، شيراز، دفتر معماري كانتكست                                                                 
دفتر مركزي اتاق بازرگانی پراتو، امدييو / ترجمة آزيتا ايزدي                                                                

پروژههاي جايزه معمار                                                                                                             
ساختمان مسكوني دربند، گروه 27 / ساختمان مسكوني رسالت 23، مهندسان مشاور آرمانفرا معماريشهر / ويلاي روغني، دفتر معماري طرح اول / خانة كوهستاني وينه، حسين افشار، هايده قاسمي / ساختمان مسكوني برزو،  بهزاد اتابكي، موسي كرجاني / ساختمان مسكوني مهر  گروه معماران والادگران / رستوران اجلاس فرمانيه، اميرحسين پرنيانپور/ ساختمان اداري ناهيد، گروه معماران مدام / يادمان بمباران شيميايي سردشت، پويا ميثاقي، افسانه شرفيان / ميدان ورودي بندر امام و سر در سايت اداري بندر امام، مهندسان مشاور نقشياد

از ايران
نیایشگاه صلیب مقدس، باشگاه آرارات، تهران / متن و عکس: بابک زیرک                                                     
ابوالقاسم مهندسي،‌‌ معمار شيرازي / فيروز فيروز                                                                                  

مسابقه
پروژة تجاری  اداری شریعتی                                                                                                       

درجهان، ترجمة آزيتا ايزدي                                                                                                   
داروخانه در اوزاکا، دفتر معماریTKY / خانه‏ های بولاس، دفتر بلانکا فورت رئوس / خانه‏ ای برای تعطیلات، دفتر معماری لیشر و شرکا / موزۀ سلتیک، دفتر معماری کادا ویتفلد / بخش الحاقشده بهموزۀ دریانوردی، دفتر معماری مکانو / دهکدۀ دانشجويی، دفتر معماری هاوکینز و براون

مقالات رسيده
زاها حدید، کازیمیر مالویچ و سوپرماتیسم / شقايق نعيمآبادي                                                                  
ویلا والس نمادی از معماری پایدار، جان ماستن بروك و كريستين مولر / گردآوری و ترجمه: سجاد امینی، طیبه نجفی                               
روش طراحي اولين ساختمان انرژي صفر ايران / واحد تحقيق و توسعه مبنا