يادداشت

به ياد سهيلا بسکي

 

نقد و نظر

در/ آلبرتو پرز گومز/ ترجمه رضا اميررحيمي

ميدانگاهي سانتو/ آلبرتو پرز گومز/ ترجمه رضا اميررحيمي

ترسيم‌‌هاي پردرنگ و بي‌شمار کارلو اسکارپا/ کارولينا داير/ ترجمه رضا اميررحيمي

چند طرح و ترسيم کارلو اسکارپا

کارلو اسکارپا و ريزه‌کاري/ هنري دِ هان/ ترجمه رضا اميررحيمي

کاوش در طراحي‌هاي کارلو اسکارپا/ آرماند درور

بخش‌هاي الحاقي به ويلا پالازتو، مونسه‌ليچه، پادوا، 78-1971/ ترجمه آزيتا ايزدي

بانک مردمي ورونا، ورونا، ايتاليا، 78 - 1973 تکميل‌شده پس از درگذشت معمار/ ترجمه آزيتا ايزدي

سايه در سرزمين آفتاب/ محمد ‌امين طاهري

‌خانه كيدوساكي و شش اصل تادائو آندو/ محمد ‌امين طاهري

خانه جِيْکوبس،‌کشتزارهاي شعله‌ور/ نويسنده: مايکل کَدوِل/ فرانک لويد رايت/ ترجمه رضا اميررحيمي

فرصت‌هاي تجربه‌گرايي: بارقه‌هايي از شهرهاي کوچک‌تر/ عليرضا تغابني

آن‌سوي هياهو، نيم‌رخي از معماري امروز ايران/ محمد محمدزاده

خاطره باغ‌هاي شيراز، حيات باغ‌هاي شيراز/ اميرحسين اشعري، حکيمه الهي

آنچه نيست، آنچه هست را مي‌سازد/ اوژن سليمي

نقش معمار/ محسن خزدوز، اديب ايرواني

«فضاي غيرمکلف» و شهر/ رضا فراشي، مازيار قاسمي‌نيا

گونه نخستين معماري آذربايجان/ حسن ابراهيمي اصل

ساختن در کرمان/ محمود ابراهيمي، علي بهمنيار

قصه غيل و کنار/ علي غرقي

از ايران فرهنگي

ياد يار مهربان، سمرقند/ کيوان سليمي

کتاب

نگاهي کوتاه بر شيوه‌ها و گرايش‌هاي معماري در تهران/ بهروز پاکدامن

معرفي داوران و فراخوان جايزه معمار 1403