فهرست مطالب شماره ۱۴۴ مجله معمار

 يادداشت
غريبانگي/ شيموس هيني، شاعر ايرلندي

خانه‌ها‌ي کارلو اسکارپا
خانه پليتزاري، ونيز، ۱۹۴۲/ ترجمه آزيتا ايزدي
خانه بلوتو، ونيز،۴۶-۱۹۴۴/ ترجمه رضا اميررحيمي 
خانه رومانللي، اودين، ۵۵-۱۹۵۲/ ترجمه آزيتا ايزدي
خانه وريتي، اودين، ۶۱-۱۹۵۵/ ترجمه آزيتا ايزدي
خانه و استوديوي اسکاتورين، ونيز، ۶۳-۱۹۶۲/ ترجمه آزيتا ايزدي
خانه و استوديوي گاللو، ويچنزا‏، ۱۹۶۲-۶۵/ ترجمه رضا اميررحيمي
خانه زنتنر، زوريخ، ۶۸-۱۹۶۴ / ترجمه رضا اميررحيمي
خانه بالبوني، ونيز، ۷۴-۱۹۶۴ / ترجمه رضا اميررحيمي
بناي الحاقي به خانه دِ بندتي، بونايوتو، رم، ۷۲-۱۹۶۵/ ترجمه رضا اميررحيمي
آپارتمان، ويچنزا، ۷۸-۱۹۷۴، تکميل‌شده پس از درگذشت معمار (۱۹۷۹)/ ترجمه آزيتا ايزدي
خانه اوتولنگي، باردولينو، ورونا، ۷۸-۱۹۷۴، تکميل‌شده پس از مرگ معمار/ ترجمه آزيتا ايزدي
خانه سيمونچيني، بولونيا، ۱۹۷۸/ ترجمه آزيتا ايزدي 

شناور در بنياد کواِريني استامپاليا، کارلو اسکارپا/ مايکل کَدوِل/ ترجمه رضا اميررحيمي

تصوير روي جلد: گورستان بريون