يادداشت

پرتابشدن به آينده/ آرماند درور

 

نقد و نظر

خودنوشته

آموزش براي معماري يا آموزش معماري؟/ چکيده گفتوگوي برنارد درور با حسين شيخ زينالدين

سازمان خلاقيت، افول دفاتر بزرگ معماري در کشور/ کيوان سليمي

کنجکاوي‌هاي يک معمار/ محمد محمدزاده

مسابقات معماري

سفير فرهنگ، سفارت ايران در توکيو/ کيوان سليمي

يک گفت‌و‌گوي طولاني

 

طراحي

ترسيم‌هاي من

پروژه

هتل شورابيل، 1402

پارکينگ و محوطه اتاق بازرگاني، 1401-1399

ساختمان مسکوني شبافروز، 1400

مجتمع مسکوني آبادان، 1400

هتل ايرانسراي، 1399

سالن اجتماعات اتاق بازرگاني، 1398

ساختمان مرکزي شرکت گاز ايران، 1397

ساختمان مرکزي وزارت نفت، 1397

ساختمان بيمه پاسارگاد، 1395

مدرسه فقه و علوم اسلامي، قم، 1395

ساختمان برق منطقهاي خوزستان، 1388

ساختمان اداري ماديران، 1387

ساختمان اداري پاز، مشهد، 1385

سفارتخانه و اقامتگاه سفير قطر در تهران، 1386

مجتمع کامرانيه (داريوش)، 1384

برج اداري نوآور،1384

سفارتخانه و اقامتگاه سفير ايران در تاجيکستان، 1382

مجموعه تجاري پيرامون مسجد کبود، 1382

اقامتگاه سران اسلامي،1373

خانه مسکوني تاجگردون

 بازسازي مجلس شوراي ملي

• تصوير روي جلد: طرحي براي يک پروژه معماري، حسين شيخزينالدين