رتبه اول مشترک: خانه‌های میان‌ رود و مادی، اصفهان، دفتر فرایند منطقی در طراحی معماری، احسان حسینی، الهام گرامی‌زاده نایینی

رتبه اول مشترک: ساختمان مسکونی تقریب، تهران، دفتر معماری حبیبه مجدابادی‏، حبیبه مجدابادی

رتبه دوم: کوچه خانه | آپارتمان مسکونی،‌ قم، رها اشرفی، محسن مریزاد، مرضیه زاد

رتبه سوم: پروژه مسکونی کامران، تهران، دفتر معماری آراد، بهرام کلانتری، کوروش دباغ