فهرست مطالب شماره 120

•‌نقد‌و‌نظر
معماری‏، ‌مسکن ‌و خانه
ویلا روتوندا، ‌ویچنزا، ‌ایتالیا، آندرآ پالادیو
خانه ‌شرودر، ‌اُترخت،‌ هلند، خریت ریتوِلد
کابانون،‌ کلبه‌کوچک ‌کنار ‌دریا،‌کوت ‌دازور،‌ فرانسه، لوکوربوزیه
‌ ویلای‌ کوچک ‌کنار ‌دریاچه،Le lac، ‌سوئیس،‌ لوکوربوزیه 
خانه‌ کروچت، آرژانتین، لوکوربوزیه 
خانه ‌روبی، شیکاگو، فرانک ‌لوید‌رایت/ فردریک هارت
در ‌ستایش ‌پلان‌ خانه‌های ‌فرانک ‌لوید‌رایت/ محمد محمدزاده
ویلا‌ میریا،‌ اقامتگاه ‌گولیچسن، ‌نورمارکو،‌ فنلاند، آلوار آلتو
خانه ‌سیمپسون ‌لی،‌ مونت ‌ویلسون، ‌نیو‌ساوت ‌ولز، ‌استرالیا، گلن مورکات
خانه ‌فردر لین، ‌اماگانست،‌ نیویورک، دفتر معماری تاد ویلیامز بیلی تسین
معماری ‌فروغ‌مند ‌دره‌هادْسُن/ استیون هال
چند ‌طرح ‌آب‌رنگ ‌استیون ‌هال
خانه ‌بیرونِ ‌درون، ‌نیویورک، استیون هال
خانه‌‌ هم‌سطح ‌چین‌دار، ‌ایالات ‌متحده، استیون هال
خانه ‌افق، ‌ایالات ‌متحده، استیون هال
خانه ‌کلکسیونر ‌میخ، اسکس، نیویورک، استیون هال
حالتی ‌از ‌نور، خانه‌های استیون هال، گفت‌وگوی فیلیپ جودیدیو با استیون هال

•کتاب و نشریات
والدن، هنری دیوید تورو
مکان‌هایی ‌همچون‌ خاطره، شعرهای 1953 تا 1996 و جمله‌هایی در باب خانه، جان هِیْدُک