رتبه اول: ساختمان مرکزی مجموعه آجر کهن‌سرام‏، مشاوران هوبا طرح، هومن بالازاده

رتبه دوم: پروژه دبستان زنده‌یاد شهابدین خسروانی و هاشم خسروانی، گروه معماری پادیاوپارت، بهرام شکوهیان، امیر فاضلی، کوروش ناظم‌پور

رتبه سوم: مجموعه گردشگری و رستورانی باکویه‏، محمد وارسته