•یادداشت
در ‌جست‌وجوی ‌فضاهای ‌گمشده، به یاد سهیلا بسکی 
•نقد و نظر
 قدرت‌ مکان/ ترجمه رضا امیررحیمی
معماری ‌شور/ کیوان سلیمی
پشت ‌گنبد ‌آبی/ محمد عرب
«دا»‌ در ‌بندر‌ ماهشهر/ هومن تهمتن‌زاده
بچه‌های ‌اردوگاه ‌بردسیر/ سولماز صباغ نوین
•پروژه
سالن اپرای‌ سیدنی، ‌استرالیا، ‌یورن ‌اوتزون/ ترجمه آزیتا ایزدی 
میدانگاهی ‌کمپیدولیو، ‌رم، ‌ایتالیا، 1538-1650، میکل آنژ/ ترجمه آزیتا ایزدی
برجی ‌از‌ آجر،‌ هنگ‌شویی،‌ چین،‌ دفتر معماری اینتروال/ ترجمه آزیتا ایزدی
•پروژه‌های جایزه معمار‌97
•از ایران
آسبادهای ایرانی/ زهره بزرگ‌نیا
•کتاب و نشریات
معماری بدون معماران، مقدمه‌ای کوتاه بر معماری بی‌اصل و نسب/ برنارد رودوفسکی
•فراخوان جایزه معمار 98
•رویداد 
یک‌ دگردیسی ‌معمارانه:‌ سنت‌ در‌ برابر ‌تغییر/ هانا فالی، کریستینا وینکلر/ ترجمه آزیتا ایزدی