رتبه اول: مدرسه ابتدایی گروه 2 مؤسسه خیریه فرهنگی- آموزشی نور مبین، سمنان، انسیه خمسه، آرش نصیری‏،  تجربه بنیادین معماری

رتبه دوم: کوشک نمکی‌، دریاچه نمک قم‏، حمیدرضا مظفری بیدگلی، گروه طراحی سایبان سازه کاشان

رتبه سوم : تالار و رستوران دا، خوزستان، هومن تهمتن‌زاده‏، مرجان بنایی، حسین صلواتی خوشقلب ، دفتر معماری تموز