حسين شيخ زينالدين
كارشناس ارشد معماري از دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران، فعاليت حرفهاياش را بهعنوان مهندس مشاور از سال 1353 آغاز كرده است. از 1361 در هيئت مديره مهندسان مشاور باوند عضويت داشته و اكنون مديرعامل باوند است. او در طراحي و مديريت پروژههاي گوناگون مشاركت داشته و در سالهاي 71-1387 در حدود 12 شوراي علمي و تخصصي معماري و شهرسازي عضويت داشته و همچنين داور 9 مسابقه بوده است.
تدريس در رشته معماري دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران، علم و صنعت و دانشگاه آزاد اسلامي ازجمله فعاليتهاي آموزشي اوست. از او مقالات متعددي در نشريات تخصصي معماري منتشر شده و همچنين عضو هيئت تحريريه برخي از مجلات معماري و شهرسازي بوده است. حسين شيخزينالدين نشان معماري ايران (استاد پيرنيا) را دريافت كرده و ازجمله معماران برگزيده سال 1379 بوده است.
 
جيونژن
Zhi Wenjun
متولد 1962 در چين، دانش‌آموخته کارشناسي معماري، و کارشناسي ارشد تاريخ و نظريه معماري دانشگاه تونگجي (Tongji) شانگهاي است. او استاد دانشکده معماري و برنامه‌ريزي شهري، و سردبير مجله (دوماهنامه) Time + Architecture اين دانشگاه، يکي از پرنفوذترين مجلات دانشگاهي چين در زمينه معماري است، درضمن معاونت کميته رسانه و ارتباطات انجمن معماري چين را به عهده دارد.
جي ونژن بيش از 50 مقاله علمي منتشر کرده و در نگارش 11 کتاب درباره معماري مشارکت داشته است. او در همايش‌هاي متعدد بين‌المللي سخنراني کرده، و در دانشگاه‌هاي مختلف اروپا و امريکا‏، ازجمله پرينستون، استاد مهمان بوده است.
زمينه‌هاي تخصصي پژوهش او دربرگيرنده نقد معماري، معماري معاصر چين، و روش پژوهش و نگارش در معماري است.
 
رضا دانشمير
 متولد 1343، معمار و مؤسس شرکت حرکت سيال به همراه کاترين اسپريدونف است. در دوران تحصيل همزمان در رشتههاي نقاشي و موسيقي نيز فعاليت داشته و برگزاري 8 نمايشگاه نقاشي انفرادي و گروهي در  موزهها و گالريهاي تهران، همچون فرهنگسراي نياوران، گالري سيحون، گالري آريا، شماره 13 خيابان ونک، بينال اول نقاشي ايران و ... حاصل کار او در آن دوره است. در سال 1379، با پروژه گالري آو که بازسازي استخري متروک و تبديل آن به يک گالري مبلمان و آثار هنري بود، فعاليت حرفهاي معماري خود را آغاز کرد. او بيش از 50 پروژه معماري با تمرکز بر پروژههاي فرهنگي، ازجمله پرديس سينمايي پارک ملت و مسجد وليعصر طراحي کرده و جوايز معتبر داخلي و خارجي ازجمله رتبه اول جايزه معماري خاورميانه در بخش ساختمانهاي اداري و تجاري براي پروژه ساختمان اداري گلفام در سال 2014، جايزه جهاني  (World Quality Commitment) WQCدر بخش جوايز طلايي در سال 2012، و فيناليست در بخش پروژههاي فرهنگي جهان در مسابقه World Architecture Festival) WAF) در سال 2009  و رتبه اول جايزه معمار در سال 1387 براي پروژه پرديس سينمايي پارک ملت ازجمله دستاوردهاي اوست. 10 سال تدريس معماري در دانشکدههاي مختلف، ارائه مقالات و سخنرانيهاي متعدد نيز از ديگر فعاليتهاي او در سالهاي اخير است.
 
علي کرمانيان
متولد 1344 و دانشآموخته دانشگاه Bartlett لندن، پس از يک سال کار در انگلستان با فيليپ پرايس از سال  1370  با تأسيس دفتر معماري کرمانيان و همکاران در حوزه معماري فعاليت دارد. بسياري از آثار اين دفتر در مجلات مختلف معماري منتشر شده و مورد بحث قرار گرفتهاند و برخي نيز جوايزي دريافت کردهانداو همچنين سمتهايي چون عضو هيئت علمي و مديريت گروه معماري دانشگاه آزاد تهران مرکز، نماينده بنياد آقاخان، عضو هيئتمديره سازمان نظام مهندسي استان تهران، نماينده دانشکده تحصصي IAAC بارسلون، عضو هيئت مؤسس و مديرعامل مؤسسه تهران را در کارنامه خود دارد. تأليف مقالات متعدد و کتاب معماري فراتر از معماري، همکاري در برگزاري مسابقات و حضور در هيئتهاي داوري، جلسات و سمينارها و نيز برگزاري جلسات ماهانه نقد معماري از ديگر فعاليتهاي اوست.
 
رامبد ايلخاني
متولد 1351، دانشآموخته کارشناسي ارشد رشته معماري از دانشگاه شهيد بهشتي است و سابقه تدريس در دانشکده هنر و معماري واحد تهران مرکز و جنوب را دارد. 10 سال شريک مؤسس گروه طراحي ارش سابق بوده و در حال حاضر، شريک مؤسس گروه طراحي شيفت است. در ارديبهشت 1395 به همراه نشيد نبيان مرکز نوآوريهاي شهري تهران TUIC را بهعنوان مرکز شکلگيري در حوزه معماري و شهرسازي و شاخه تجربي گروه طراحي شيفت تأسيس کرد. هدف اين مرکز تربيت و پرورش نسل بعدي معماران پژوهشمحور حرفهاي است. او در مدت فعاليت حرفهاي خود جوايز متعدد ملي و بينالمللي کسب کرده، ازجمله مقام اول جايزه معمار 85، مقام سوم جايزه معمار 86، مقام دوم جايزه معمار 87، مقام دوم و سوم جايزه معمار 93 و مقام اول و دوم جايزه معمار 95، راهيابي به فهرست منتخبان جايزه آقاخان در سال 2010 و راهيابي به فهرست منتخبان فستيوال جهاني معماري WAF در سال 2011.