• سرمقاله
ارامنه ‌معمار ‌ایران / آرماند درور

• نقد و نظر
جابه‌جایی ارمنیان در تهران/ آرپیار پطروسیان
معمار ‌حجم‌ساز، رستوم‌ وسکانیان/ برنارد درور
لئون‌بابایان/ آرا سوکیاسیان 
پُل‌آبکار/ گروه معماری دوران تحول
گابریل ‌گِوْرِکیان، ‌معمار ‌ایرانی ‌در ‌مقیاس‌ بین‌المللی/ آرماند درور 
خانه‌ای‌ در ‌مرکز ‌شهر، زاون‌ سیمونیان/ آرپیار پطروسیان
کریستاپور (کریستوفر) تادئوسیان/ آلینا تاروردیان، لیدا بربریان 
معماری ‌که ‌هر ‌نوع بنایی‌ را ‌ساخت، اوژن‌ آفتاندیلیان/ آرلن استپانیان 
نقاشی‌که‌معمار‌شد‌یا‌معماری‌که‌نقاش‌ماند؟/ آرمن آیوازیان
 ادامه ‌حضور ‌معماران ‌ارمنی، ‌دهه ‌50 و‌ پس ‌از ‌آن/ آنی آواکیان 
سویه ‌دیگری ‌از ‌وارطان ‌هوانسیان/ آلینا تاروِردیان
باغ‌ به‌ مثابه‌ هنر ‌خاک/ کامیل لوسوئف/ ترجمه بهنام جعفری  
میان ‌ایران‌ و ‌ایروان: ساخت ‌مسجد ‌قلعه ‌ایروان ‌با‌ حمایت ‌حاکمان ‌اوایل ‌قاجار،‌ قرن‌ نوزدهم/ مارکوس ریتر/ ترجمه آزیتا ایزدی 
تخریب یا حفظ میراث معماری؟/ سِوان آرمن 

• رویداد
رونمایی از ‌کتاب ‌معماری ‌پُل ‌آبکار
جایزه معماری هنرنما معمار، 1395/ شهره شرافت

• کتاب و نشریات 99