رتبه اول: شرکت طراحی و ساخت ری‌را،  عباس ریاحی‌فرد‏ و فری‌ناز رضوی‌نیکو، ساختمان مسکونی روزن
رتبه دوم: رضا حبیب‌زاده، ساختمان مسکونی گوشواره‌ها
رتبه سوم: دفتر معماری الگو، مهران خوشرو،‌ باغ زعفرانیه