• سرمقاله
«گذشتهاي هست كه نميگذرد»
• رويداد
بزرگداشت سهيلا بسكي در گرگان، انجمن صنفي كارفرمايي مهندسان معمار استان گلستان
• كتاب و نشريات
• نقد و نظر
نگاهی دیگر به مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو، پاریس/ كيوان خسرواني
در جستجوی جوهر چیزها: مینیمالیسم برادران آیرسماتئوس/ دخي سربندي و علي شريعتي
جوشش و کوشش در معماري/ امیررضا پوررضایی
یادداشتهای نوری، تأملاتی در شبسار شهرهای ما/ متن و عكس: آرش اخوت
مدرسه هنرهای ملی کوبا: محصول انقلاب یا قربانی آن؟/ ترجمه و تأليف: رضا عسگری
بناي يادبود اسحاق نيوتن/ صبا قاسميزاده
کاری دیگر از جولیا مورگان/ ترجمه و تدوين: زهره بزرگنيا
• گفتگو
فضاهایی برای آموزش، گفتوگو با نادر تهرانی/ میلاد ضابطی
• پروژه
گزارش یک تجربه، طراحی شهرک گردشگری طالقان، فرهاد احمدی
ساختمان اداری نمایشگاهی سایپا، مشهد، افشین خسرویان
• پروژههاي جايزه معمار 94
• طراحي
مجموعه مبلمان‌‌ چفت، مريم پوستي
• از ايران
چشمه علی دامغان، استان سمنان/ متن و عکس: بابک زیرک
• ساخت و صنعت
بتن از نگاهی دیگر؛ از سازه تا سینک، معماری داخلی، چرا بتن؟/ تأليف: صفورا چمن آزاد شهری
خانهای که با یک سشوار هم گرم میشود!/ ترجمه و تأليف: نسترن فدایی