ارتفاعهاي معمارانه:/ كاوه مهرباني
جو پونتی، برج پیرللی، میلان
برج ولاسکا، ب. ب. پ. ر، مرکز میلان
آرنه یکوبسن، هتل هواپیمایی رویال اس آ اس، کپنهاگ
میس وندرروهه، برج شیشهای
میس وندرروهه، برج اداري، برلين، فريدريش اشتراسه
میس وندرروهه، برج سیگرم، نیویورک و آپارتمانهای شماره 860 لیک شور درایو، شیکاگو
فرنک لوید رایت، برج تحقیقاتی شرکت جانسون، هتل راجرز لیسی، دالاس، برج شرکت هرولد سی پرایس
یورن اوتزون، پاویون کنار دریایی لنگلینی
آنجلو مانجاروتتی، برونو موراسوتتی
دنیس لزدن، آپارتمانهای دوپلکس در بتنال گرین لندن
آلوار آلتو، آپارتمانهای نیووار، برمن، آلمان
دشتیل
کازیمیر مالویچ
کانستراکتیویزم، جذابیت اوج و ارتفاع
استتیک صنعت در کانستراکتیویزم
اصل: عدم تقارن
تاتلین، بناي يادبود برای انترناسیونال سوم
دو ترکیب یک المان بلندمرتبه با پایه کوتاه مرتبه
یک پلان ساده برای زندگی افراد مجرد به شكل اشتراكي
ال لیزیتسکی، اسکای- هوک
آنتونیو سنت الیا
اسکار نیمهیر، برج اداری برازیلیا
مااوریتسیو ساکریپانتی، مسابقه معماری برج پژو، بوئنوس آیرس
هتل پارسيان آزادي خزر) هايت سابق(، چالوس                                                        
كيش                                                                                                                            
هتل گلدیس                                                                                                                
کازینو                                                                                                                            
هتل شایان                                                                                                                  
بازار فرانسه