سرمقاله 
زلزله بم / كامران دیبا
نكته های آموختنی از زلزله بم و كاربرد آن در بازسازی شهر/ احمد عظیمی بلوریان
 
كتاب 
فلاسفه گم گشته در فضا / میكله كالزا‌وارا / ترجمه آبتین گلكار
 
نگاه 
سقف، كف، دیوار، اختلا‌ف سطح / مهدی علیزاده
زبان، فضا، معماری / حسین شیخ زین الدین
معماری مدرن و عملكردگرایی / محمد محمدزاده
 
نظر 
در رثای پیتر اسمیتسون / پیتر سالتر/ ترجمه آبتین گلكار
معماری بیونیك و اندیشه های گِرگ لین / نگار حكیم
 
جایزه بزرگ معمار82
برندگان 
رتبه اول: ساختمان كانون وكلای ایران، تهران، میدان آرژانتین، مهندسان مشاور نقش جهان پارس،سید هادی میرمیران
رتبه دوم (به طور مشترك): ایستگاه مترو آزادی، تهران، مهندسان مشاور همگروه، فرزاد روزپی
رتبه دوم (به طور مشترك): دفتر مركزی شركت لوله سازی اهواز، مهندسان مشاور آژند شهر، سیروس مهراندیش، کیارش کیایی
رتبه سوم: مجموعه ورزشی اسب سفید (آلیس)، تهران، دفتر معماری و شهرسازی طلایی و همکاران، اسماعیل طلایی
رتبه چهارم (به طور مشترك): مركز معاینه و تشخیص سراج، تهران، بهرام شکوهیان
رتبه چهارم (به طور مشترك): مرکز همایشهای سعادت آباد، تهران، دفتر معماری هسته طراحی (فضای چهارم)، سام طهرانچی
 
از ایران 
ارگ بم / فرامرز پارسی
پیش آمدگی در ساختمان / زهره بزرگ نیا
 
درجهان 
گروه معماران RCR / ترجمه آبتین گلكار
خبرهای كوتاه از جهان / ترجمه شیرین رضایی
 
طراحی داخلی 
رستوران لس كولس / دیوید كوهن / ترجمه آبتین گلكار
مسابقه طراحی داخلی بناهای مرمت و احیاشده
 
طراحی 
زوال طراحی / حسن مهرابی
عقل سلیم / آرماند درور
نورپردازی معماری كار كیست؟ / ترجمه فرشاد قدوسی پور و امیرحسین وحید
 
ساخت و صنعت 
كف - پوشش های سرامیكی / كامران افشار نادری