سرمقاله 
جدی، سرسری / سهیلا بسكی
 
رویداد 
معرفی و نقد معماری امروز ایران، انجمن فرهنگی جامعه مهندسان معمار ایران
 
كتاب ها و نشریات / ترجمه سایه درمانی
سایتهای معماری و شهرسازی / تهیه كنندگان: محمدرضا رضایی، سیما سردشتی
 
نقد 
معماری جدی / كامران افشارنادری
معماری سرسری / احمد عظیمی بلوریان
در جستجوی قطعه گمشده / محمد محمدزاده
 
نظر 
ضابطه شوم / مهدی علیزاده
از مشاوره طراحی تا بازبینی كارشناسی: نقش هیئت طراحی شهری در ونكوور/ جان پونتر/ ترجمه پویا قدوسی
 
پروژه 
كتابخانه ملی ایران، مهندسان مشاور پیرراز
كلینیك روزانه و مركز توانبخشی جمعیت هلال احمر در شهرستان بم، مهندسان مشاور پیرراز
مجموعه ورزشی صدف، گروه طراحی ارش
 
مسابقه 
معماری پل در شهر جدید بهارستان
مسابقه مجموعه مسكونی شهید عراقی
رتبه چهارم مسابقه خانه اكولوژیك، دانشگاه آكسفورد، علی سوداگران
بهترین آگهی چاپ شده در معمارهای83 / آرماند درور، حسن مهرابی
 
ساخت و صنعت 
تأسیسات مكانیكی ساختمان، از طراحی تا اجرا / حشمت الله منصف
داراییهای مادی / پیتر دیوی / ترجمه مهران داودی
 
از ایران
معمار ایرانی: كیوان خسروانی / فریار جواهریان
تدابیر معماری سنتی برای بهره وری از امكانات محیطی / زهره بزرگ نیا
طرح باغ شمال تبریز براساس نقشه های دوره قاجار/ امیر بانی مسعود
 
در جهان 
چند كتابخانه / ترجمه علي كرمانيان
خبرهای كوتاه از جهان / ترجمه سایه درمانی