رویداد 
بیست و دومین كنگره بین المللی  UIA، استانبول 2005
 
كتاب ها و نشریات / ترجمه هانیه منصوری
سایت های معماری و شهرسازی / محمدرضا رضایی و سیما سردشتی
 
جایزه بزرگ معمار
 
گفتگو 
گفتگو با نظام عامری
 
پروژه 
سفارت ایران در توكیو / مهندسان مشاور باوند
مجتمع توریستی - اقامتی شمشك / فیروز فیروز
كارهای فرشید موسوی وآلخاندرو زائرو پولو / ترجمه عباس مخبر
كارهای دفتر معماری حریری - پونتارینی / ترجمه عباس مخبر
خانه مسكونی در پرت شرقی، غرب استرالیا / علی مظفری
 
مسابقه
باغ كتاب تهران
مسابقه طراحی دانشگاه كویه، كردستان عراق
 
ساخت و صنعت 
مبحث تحویل در ساختمان / كامران افشارنادری
راهنمای تحویل / ترجمه عباس مخبر
درباره تحویل تأسیسات ساختمان / حشمت الله منصف
تشكیل كمیسیون تحویل / هنری ملكمی
ایمنی و حفاظت در خاك برداری های قدیم و جدید / شادروان لطفعلی بهپور
تكنولوژی دوپوسته / ترجمه محمد محمدزاده
 
از ایران 
اندیشه دوشاه در دو ساختار شهری / هوشنگ رسولی
گزارشی از برگزاری نشست بین المللی رم درمورد حفاظت و مرمت ارگ بم / بیژن روحانی
مركز فرهنگی ابوسعید / مهندسان مشاور آمود، شركت مهندسان سومه
كلیسای تاتووس مقدس یا قره كلیسا در دشت چالدران / بابك زیرك
تقریباً بدون شرح
 
در جهان 
نوسان دائم میان صدا و معنا / مصاحبه با لوییس مورنو مانسیلا و امیلیو تانون / ترجمه عباس مخبر
برلین / سهیلا بسكی
خبرهای كوتاه از جهان / ترجمه هانیه منصوری