سرمقاله 
جایزه بزرگ معمار 84 و گرایش مستقل معماری / كامران افشارنادری
 
جایزه بزرگ معمار 84
گزارش
 
طرح های برنده
رتبه اول: نمایشگاه و انبار مبلمان، تهران، دفتر معماری بن سار، محمد مجیدی
رتبه دوم: ساختمان تله متری و كنترل از راه دور آب تهران، دفتر معماری هسته طراحی، سام تهرانچی
رتبه سوم: هنرستان دخترانه پاپلی خلعتبری، تهران، گروه معماری پادیاو پارت، بهرام شكوهیان
رتبه چهارم: ایستگاه مترو گلشهر، کرج، مهندسان مشاور همگروه، فرزد روزپی
رتبه پنجم (به طور مشترك): دفتر مركزی پاژنگ خودرو، تهران، دفتر معماری حریرچی و همكاران، زند حریرچی
رتبه پنجم (به طور مشترك): استخر سرپوشیده و سالن بدنسازی، مازندران، آرش مظفری و آرشیا شعله
 
طرح های منتخب هیئت داوری
 
طرح های مرحله سوم
 
سایر شرکت کنندگان
 
رویداد 
همایش سالانه جامعه مهندسان معمار ایران / پروین اردلان
مشكل شهرداری بم با طرح برنده مسابقه چیست؟
در باب آزمونهای معماری
كتاب ها و نشریات
تقریباً بدون شرح