سرمقاله 
مدرسه در بافت شهری ایران / احمد عظیمی بلوریان
 
كتاب ها و نشریات
 
رویداد 
معرفی و نقد معماری امروز ایران، انجمن فرهنگی جامعه مهندسان معمار ایران، كارهای محمدرضا نیكبخت
 
نظر 
آرایش صحنه برای آینده / پیتر دیوی / ترجمه عباس مخبر
 
پروژه 
سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین، مهندسان مشاور داراب دیبا، جهانگیر صفاوردی و همكاران
كارهای جعفر كاشف (شیراز)
مراكز اطلاع رسانی، علی سوداگران
 
معماران جوان 
دو ویلا در مازندران، پویا خزائلی پارسا
 
مسابقه 
مهد كودك، منطقه 19پاریس، شهره داورپناه / ترجمه و تدوین كیوان خطیر
شركت نول، برنده جایزه  AIA در لس آنجلس
 
ساخت و صنعت 
معماری غیرخطی، سازه غیرخطی / رابین و رافائل صدیق پور
 
از ایران 
شیراز/ سهیلا بسكی
پیشگامان طراحی مدارس جدید در ایران / بیژن شافعی، هانیه عباس زاده
معماری دارالفنون و تغییر در گرایشهای سبكی (در اوایل قرن) / ویكتور دانیل
مسجد مدرسه سپهسالا ر / فرامرز پارسی
«مدرسه علیا»ی تون (فردوس) / حمید حلا ج مقدم
بهترین آگهی در معمار، در سال84 / آرماند درور
 
در جهان 
روسی، معمار مدرسه / ترجمه محمد محمدزاده
مدرسه مدیریت ولریك لیوون گنت / ترجمه عباس مخبر:
دبیرستان لیك ویلمر دینگ سانفرانسیسكو/ لیزا فایندلی
محوطه دانشگاهی كوچك برای مدرسه اكسبو/ كلیفورد آ.پیرسون
خبرهای كوتاه از جهان
 
تقریباً بدون شرح