سرمقاله 
دیاگرام / كامران افشارنادری 
 
كتاب ها و نشریات / ترجمه هانیه منصوری
 
رویداد 
به یاد منوچهر سلیمانی پور/ سهیلا بسكی
معرفی و نقد معماری امروز/ بهروز منصوری
 
نقد و نظر 
هویت و مهندسی / سیدمحمد بهشتی
زبان معماری / پل فینچ / ترجمه عباس مخبر
جان كلام طراحی / دیوید دانستر
خطوط جستجو/ آلن فیلیپس
برخی از پروژه های معماران ایرانی
خطوط ساده، مفاهیم پیچیده / محمد محمدزاده
 
پروژه 
خانه نمازی در تهران، اثر جوپونتی / فریار جواهریان
پروژه های دفتر dA، نادر تهرانی، مونیكا پونسه دلئون / ترجمه عباس مخبر
 
مسابقه 
مسابقه طراحی ساختمان شهرداری های مناطق مشهد
 
از ایران 
قلعه بهستان / فرامرز پارسی
گنبد علویان، همدان / بابك زیرك
 
طراحی / تجسمی 
از mini تا MINI/ آرماند درور
نقاشی های مجتبی سیادتی
 
درجهان / ترجمه آزیتا ایزدی
خوزپلیناس / خوان آنتونیو كورتس
كتابخانه ویلادگراسیا، بارسلون، اسپانیا، 2002-2000
كتابخانه كن خینستار، سنت خوست دس ورن، بارسلون،اسپانیا، 2003-2001
كتابخانه خائومه فوستر، بارسلون،اسپانیا، جایزه اول مسابقه معماری،2005-2001
خبرهایی از جهان
 
مقالات رسیده 
موزه دیانگ سانفرانسیسكو، آخرین ساخته هرتزوگ و دمورن / سارا املار/ ترجمه روشنك رزم خواه