سرمقاله
طراحی، ساخت و مدیریت پاساژ در ایران / احمد عظیمی بلوریان
 
كتاب ها و نشریات / ترجمه هانیه منصوری
 
رویداد
(نمایشگاه) معماری معاصر ژاپن
 
نقد و نظر
مراكز تجاری / كامران افشار نادری
انواع مراكز خرید / ترجمه عباس مخبر
شوشترنو از دیروز تا امروز/ ساناز حائری
هنر و علم در باغهای شهری قرن بیستم / هما ایرانی بهبهانی
 
سفر به
ارمنستان / سهیلابسكی
 
پروژه
سفارتخانه ایران، اردن (امان)، مهندسان مشاور پلشیر
بازار مركزی بندرعباس، مهندسان مشاور ارگ بم، كرمان
 
مراكز تجاری شهرستانها
 
مسابقه
جوایز انجمن معماران آمریكا / 2007 دیانا لیند / ترجمه عباس مخبر
جایزه سال،بنای یادبود سربازان ویتنام، واشنگتن
مدال طلا: ادوارد لارابی بارنز
 
از ایران
پاساژ ابهری / فرامرز پارسی
مسجد جامع كبیر یزد / بابك زیرك
بستك / زهره بزرگ نیا
 
طراحی
رترو دیزاین / آرماند درور
طراحان همه فن حریف / حسن مهرابی
طراحی داخلی كلینیك پوست و زیبایی، محمدحسین نیك بخش تهرانی
 
در جهان / ترجمه آزيتا ايزدي
بازار والنسیا، دفتر معماری بورگوس دنس
مركز خرید فونف هوف،مونیخ، هرتزوگ و دمرون
مركز خرید «مثلث»، انگلستان، دفتر معماری  Benoy
مركز خرید «دالاس گالریا»، تگزاس، دفتر معماری SMWM
مركز خرید ابردین، ریچموند، دفتر معماری بینگ توم
خبرهایی از جهان / ترجمه آزیتا ایزدی،بابك پیوسته
 
مقالات رسیده
ایستگاه هوایی / امیرمحمد خامسی پور، شیرین روغنی
شهر آینده / ادوارد كیگان / ترجمه بابك پیوسته