جایزه معمار 88 / سهیلا بسكی
گزارش جایزه معمار 88 / صنم كلانتری
 
برندگان ساختمانهای مسكونی 
رتبه اول: سازه بامبو، مازندران، پویا خزائلی پارسا
رتبه دوم: ساختمان یارمند، اصفهان، شروین حسینی
رتبه سوم: دهكده خانوادگی خلیلی، مازندران، دفتر معماری سهراب رفعت و همكاران
 
برندگان ساختمانهای عمومی
رتبه اول: ساختمان تجاری-اداری ولیعصر، تهران، عباس ریاحی فرد، فریناز رضوی نیكو
رتبه دوم: ساختمان اداری-استیجاری خرسند، تهران، گروه طراحی ارش
رتبه سوم: محوطه ساختمانهای آزمایشگاهی و پیش انكوباتور، اصفهان، گروه مشاور تاج-فرزین
 
مرحله نهایی (در دو گروه) 
ساختمان اطلاعات گردشگری، شیراز، علی سوداگران، نازنین كازرونیان
ساختمان اداری و آزمایشگاهی آماج درمان، تهران، كورش رفیعی
مجموعه آزمایشگاهی و كارگاهی پارك علمی تحقیقاتی شیخ بهایی، اصفهان، گروه مشاور تاج-فرزین
ویلای باغ دریاچه، لواسان، مهندسان مشاور رستاك
 
مرحله نیمه نهایی
 
یك پروژه ارزان قیمت 
آپارتمان شماره 8، تهران، گروه معماری فام
 
شركت كنندگان شهرستانی
 
شركت كنندگان دیگر
 
مسابقه 
مجموعه تجاری-اقامتی بانك پاسارگاد، مشهد
رتبه اول: دفتر معماری بی آر تی (آلمان) و دفتر معماری هسته طراحی
رتبه دوم: دفتر معماری بن سار، دفتر معماری گایارت (اسپانیا) و دلناز یكرنگیان
رتبه سوم: مهندسان مشاور حركت سیال
تقدیرشده: مهندسان مشاور روند هماهنگ (لینك) و دفتر معماری بیگ از دانمارك
تقدیرشده: مهندسان مشاور ابنیه نواندیش
 
رویداد 
جامعه مهندسان معمار؛ برگزاری مجمع عمومی
مراسم اهدای دومین جایزه معماری داخلی ایران
كنفرانس و نمایشگاه سكونتگاه و هویت شهری منطقه خلیج فارس
جشن یكسالگی مدرسه ایده و افتتاح باشگاه ایده
بزرگداشت رستم وسكانیان (از پیشکسوتان جامعه معماری ارامنه ایران)
آموختن از بارسلونا
خبرهای كوتاه / ترجمه تایماز منقبتی