سرمقاله
پایان یك دهه / سهیلا بسكی
 
جایزه معمار 10 / كامران افشارنادری
 
گزارش برگزاری دهمین دوره / صنم كلانتری
 
برندگان گروه مسكونی
رتبه اول: آپارتمان مسكونی شماره 1، محلات، دفتر معماری كالكتیوترین، رامین مهدی زاده
رتبه دوم: خانه بیدآباد، اصفهان، احسان حسینی، الهام گرامی زاده
رتبه سوم: آپارتمان شماره 17، تهران، دفتر طراحی زِتا، رضا نجفیان، رضا مفاخر
 
برندگان گروه عمومی
رتبه اول: موزه سازه های آبی، شیراز، علی سوداگران، نازنین كازرونیان
رتبه دوم: سلف سرویس دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان، دفتر موج نو معماری، لیدا الماسیان، شاهین حیدری
رتبه سوم: تبدیل یك خانه مخروبه به دفتر مهندسان مشاور باوند، اصفهان، فرخ زنوزی، نریمان پیراسته بروجنی، محمد عرب
 
نامه ها
 
رویداد
سومین دوره جایزه معماری داخلی
به سوی طراحی 2050، ویژه برنامه خانه فیلم، به بهانه روز جهانی معماری
خبرهای كوتاه / ترجمه تایماز منقبتی