سرمقاله
دفاتر معماری / حبيبه مجدآبادي                                                                                                    

رويداد
درگذشت مهندس بهروزاحمدی                                                                                                     
فستیوال جهاني معماری                                                                                                               

كتاب و نشريات / تهيه و تنظيم: سارا جعفري                                                                                  

نقد و نظر
چرا من يك دفتر بزرگ معماري ندارم؟ / كامران افشار نادري                                                                  
OMA/AMO چیست؟ / كاوه دبيري                                                                                                    
معماری برای زندگی، زندگی برای معماری / هومن طالبي                                                                      
نرمافزارها در فرایند تولید‌‌ دفاتر معماری / کورش رفیعی                                                                        
دیزاین در استودیوهای دیزاین / آرماند درور                                                                                      
استوديوي‌ «طراحی اینجا شروع می‏شود» / ویلیام باستویک / ترجمة آزيتا ايزدي                                           
جان مورفیلد، مؤسس «معماری ‌‌5سنتی» / برایان جیمز بار/ ترجمة آزيتا ايزدي                                             

گفتگو
دفتر‌ gpy/ ترجمة آزيتا ايزدي                                                                                                       
گفتگو با gpy/ حبیبه مجدآبادی/ ترجمة آزيتا ايزدي                                                                          
دفتر معماری فیلتر/ ترجمة آزيتا ايزدي                                                                                            
گفتگو با گروه فيلتر/ حبیبه مجدآبادی / ترجمة آزيتا ايزدي                                                                   

پروژه
خانۀ موسیقی در الگنیا، اسپانیا، دفتر معماری cor‌‌ و همکاران / ترجمة آزيتا ايزدي                                       
ایستگاه مرکز مطالعۀ گوزن وحشی شمالی در نروژ، دفتر اسنوهتا / ترجمة آزيتا ايزدي                                   
پل پیادة «موسی» در هلند، دفتر معماری ‌ Ro & Ad/ ترجمة آزيتا ايزدي                                                  
شهر اقیانوس و موجسواری، فرانسه، دفتر معماری استیون هال / ترجمة آزيتا ايزدي                                       
ویلای مسکونی ‌‌مالهالند درايو، كاليفرنيا، دفتر معماری ووید                                                                   
خانة 54 درخت، تهران، حبیبه مجدآبادی                                                                                         
پیلهای درون زمین، شيراز، آتلیة معماری اکنون                                                                                  
بانک مسکن، شعبة محمدیه قزوین، علي حقيقي                                                                                  

طراحي
عکسهای فیلیپ دوژاردن / دیوید ون در لیر/ ترجمة آزيتا ايزدي                                                            
ارنستو نتو/ حبیبه مجدآبادی                                                                                                        

از ايران
طراحيهاي وفا وفايي                                                                                                           
عمارت‌ چهلستون، اصفهان / متن و عكس: بابك زيرك                                                        

مقالات رسيده
بافت ‌تاريخي ‌نهبندان / سارا مهديزاده / عكس: حسن پاكباز                                                   
سهم گمشدة کارفرمایان در موفقیت پروژهها / مسعود رسولینژاد