ایرج كلا‌نتری طالقانی
فارغ‌التحصیل معماری از دانشگاه تهران، مؤسس و رئیس هیئت مدیره مهندسان مشاور باوند است. سابقه تدریس در دانشگاه‌های تهران، آزاد و علم و صنعت و داوری مسابقه‌های معماری گوناگون را دارد. كارهای طراحی او  در چندین مسابقه رتبه اول كسب كرده اند.

بهرام شیردل
فارغ‌التحصیل معماری از دانشگاه تورنتو و فوق لیسانس معماری از آکادمی هنر کرنبروک میشیگان، مدیر عامل مهندسان مشاور شیردل و همکاران، دارای سابقه تدریس در مدسه معماری لندن، انستیتو معماری کالیفرنیای جنوبی، دانشگاه هاروارد، دانشگاه ایالتی اوهایو، ایلی نویز، ... است و در برخی از مسابقات بین المللی و همچنین مسابقات ایرانی رتبه كسب كرده و بسیاری از طرحهایش در مجلات معماری معروف جهان به چاپ رسیده اند.

كامران افشارنادری
فارغ‌التحصیل معماری از ایتالیا، به فعالیتهای پژوهشی و حرفه‌ای در ایتالیا و سپس در ایران، اشتغال داشته است. عضو هیئت مدیره مؤسسه معمارنشر بوده و هم اکنون عضو هیئت تحریریه مجله معمار است. او مقالات زیادی در مجلات معماری نوشته است.

محسن میرحیدر
فوق لیسانس معماری از دانشكده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، درجه  M.PH در برنامه‌ریزی و طراحی شهری از مؤسسه معماری لندن، و سایقه كار در مهندسان مشاور امیرنصرت مفتح، شریعت زاده و همكاران، و مهندسان مشاور بنیان دارد. او هم اینک مدیرعامل مهندسان مشاور پیرراز است.

محمدرضا جودت
فارغ‌التحصیل معماری از دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی، سردبیر مجله معماری و شهرسازی بوده و هم اینك از مدیران مهندسان مشاور محمدرضا جودت و همكاران، و صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه معماری ایران است.