سید هادی میرمیران
فارغ التحصیل رشته معماری از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، مدیرعامل و مدیر طراحی شرکت نقش جهان پارس، برنده رتبه اول بسیاری از مسابقات برگزار شده در ایران، برنده جایزه پیرنیا، دارای تقدیرنامه از مسابقه کتابخانه ملی ژاپن در کانسای، سابقه تدریس در دانشگاه و نویسنده ده ها مقاله معماری بوده است.او در سال 1385 درگذشت.

علی اکبر صارمی
فارغ‌التحصیل معماری از دانشگاه تهران، داراي 35 سال سابقه کار حرفه ای و تدريس و نگارش مقاله های گوناگونی در نشریات معماری ایران و اروپا است. او هم اینک از مدیران مهندسان مشاور تجیر است.

کامبیز ناظرعمو
فارغ‌التحصیل معماری از دانشگاه تهران، سابقه خدمات مشاوری، معماری و شهرسازی و کارهای اجرایی دارد و دوره های مدیریت ساخت و کنترل پروژه را در سازمان مدیریت صنعتی ایران گذرانده است.

كامران افشارنادری
فارغ‌التحصیل معماری از ایتالیا، به فعالیتهای پژوهشی و حرفه‌ای در ایتالیا و سپس در ایران، اشتغال داشته است. عضو هیئت مدیره مؤسسه معمارنشر بوده و هم اکنون عضو هیئت تحریریه مجله معمار است. او مقالات زیادی در مجلات معماری نوشته است.

مهدی علیزاده
فارغ‌التحصیل دانشكده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، دارای 45 سال سابقه كار حرفه‌ای و كارنامه درخشان حرفه ای شامل پروژه‌های بدیع مسكونی و پروژه‌های بزرگ اداری و صنعتی است.