رتبه اول: ساختمان كانون وكلای ایران، مهندسان مشاور نقش جهان پارس، سید هادی میرمیران
رتبه دوم (به طور مشترك):
ایستگاه مترو آزادی، تهران، مهندسان مشاور همگروه، فرزاد روزپی
رتبه دوم (به طور مشترك):
دفتر مركزی شركت لوله سازی اهواز، مهندسان مشاور آژند شهر، سیروس مهراندیش، کیارش کیایی
رتبه سوم: مجموعه ورزشی اسب سفید (آلیس)، تهران، دفتر معماری و شهرسازی طلایی و همکاران، اسماعیل طلایی
رتبه چهارم (به طور مشترك):
مركز معاینه و تشخیص سراج، تهران، بهرام شکوهیان
رتبه چهارم (به طور مشترك):
مرکز همایش های سعادت آباد، تهران، دفتر معماری هسته طراحی (فضای چهارم)، سام طهرانچی