رتبه اول: ساختمان مسكونی دولت، تهران، خیابان دولت، گروه طراحی ارش، پانته آ اسلامی، علیرضا شرافتی، رامبد ایلخانی
رتبه دوم:
مجتمع مسكونی گنج دانش، تهران، خیابان شریعتی، رامین مهدی زاده
رتبه سوم:
مجتمع مسكونی كوی پروانه، تهران، تقاطع بزرگراه آل احمد، دفتر معماری زند حریرچی و همكاران، زند حريرچي