رتبه اول: كارخانه پایكار بنیان پانل در شهرك صنعتی پرند در ساوه، شركت طراحی آراد، بهرام كلانتری و كوروش دباغ
رتبه دوم:
كارخانه ریسندگی احسان پود، شهرك صنعتی شكوهیه قم، عباس ریاحی فرد، كامران حیرتی، هومن بالازاده
رتبه سوم:
فروشگاه شالی شاپ در آمل، گروه طراحی ارش، پانته آ اسلامی، رامبد ایلخانی، علیرضا شرافتی
رتبه چهارم:
ساختمان اداری پل رومی در تهران، مهندسان مشاور حركت سیال، كاترین اسپریدونف، رضا دانشمیر
رتبه پنجم:
ساختمان اداری مهرگان در تهران، دفتر معماری زاویه، مریم علوی و مهدی مرزیاری