رتبة اول: مؤسسة فرهنگی آموزشی نور مبین،‌ تجربة بنیادین معماری
رتبة‌ دوم: اقامتگاه اسکی بارین،‌ شرکت طراحی و ساخت ری را
رتبة سوم: مهمانسرای پدری، شرکت طراحان و بناکنندگان زاو