يادداشت
«ماجراي بم»‏، به ياد سهيلا بسکي

نقد ‌و ‌نظر 
خانه معمار يوسف شريعت‌زاده/ بابک زيرک 
برخي ‌ديگر ‌از ‌کارهاي ‌معمار‌ يوسف‌ شريعت‌زاده
تناقض‌هاى ‌مولد، معمارى فرزانه امير اختيار، 1399-1327 و آتليه 2 مشاور ماهر و همکاران/ نيما جاويدي

از ايران
الگوهاي ‌نقوش ‌خوون‌چيني‌ شوشتر ‌و‌ دزفول ‌از ‌صفويه ‌تا ‌امروز/ مريم حسيني
بازخواني‌ دو ‌لايه‌ تزئينات ‌گنبد ‌سلطانيه: افسانه‌ها يا واقعيت‌هاي تحريف‌شده؟/ آتري هاتف نعيمي

از ايران فرهنگي‏
سفر ‌به ‌فرارودان ‌(2)، بخارا/ زهره بزرگ‌نيا

پروژه‌
نمايشگاه‌هاي ‌بازرگاني ‌نروژ/ ترجمه آزيتا ايزدي
ايستگاه‌ جديد ‌نورپورت،‌ دانمارک
مرکز ‌ولفي، دانشگاه ايالتي بولينگ گرين، ‌اوهايو

پروژه‌هاي جايزه معمار 99

کتاب
معماري همچون تجربه/ ترجمه رضا اميررحيمي

داوران و فراخوان جايزه معمار 1400