خود زندگينامه‌ و ‌برخي ‌انديشه‌ها
خانه ‌در‌بند،‌1351
سکونتگاه‌هايي براي جنگ‌زدگان،1361
مرکز فرهنگي دزفول، 1370-1365
مركز ‌بين‌المللي ‌فرهنگي ‌اصفهان،1367-1384
پروژه‌ مرمت و ‌احياي ‌پشت ‌مسجد‌ جامع ‌عباسي‌، ‌اصفهان‏،1368
مرکز فرهنگي ‌و ‌تجارت ‌کرمان، ‌1370
اکسپوي سئول، ‌کره ‌جنوبي‏،1372  
خانه‌ جوانان ‌عظيمي،‌ تهران،‌1372
مسابقه ‌کتابخانه ‌ملي، ‌1374
شهرکتاب ‌ميدان ‌آرژانتين، تهران ،‌1375
مسابقه ‌مرکز ‌کتاب‌هاي ‌خطي ‌اسلام‌آباد، پاکستان، رتبه اول، 1375
مسابقه ‌مرکز ‌مديريت‌ کردان، ‌کرج، ‌1376
سفارتخانه ‌ايران ‌در ‌سئول،‌ كره‌جنوبي، 1384-1376
ساختمان اقامتگاه، سئول، کره‌جنوبي‌‏، 1384-1376
ساختمان ‌اداري ‌فرشته، ‌1378
ساختمان‌ سفارتخانه ‌ايران ‌در ‌استکهلم،‌1380
مسابقه ‌ساختمان ‌وزارت ‌نفت،‌1380
تئاتر‌ تجربي ‌تهران، مرکز ‌نمايش‌هاي ‌آييني، تهران، 1382
يادمان‌ شهداي‌ دفاع‌مقدس،‌ قصر‌ فيروزه،‌ تهران، ‌1383-1384
خانه ‌مهديه، الهيه، ‌1385
دانشگاه ‌هنر ‌اصفهان، 1387
کتابخانه ‌مرکزي ‌دانشگاه ‌علم ‌و ‌صنعت‏، ‌ 1388
سازمان ‌ميراث ‌فرهنگي ‌استان ‌اصفهان، ‌1390
مرکز ‌اقامتي ‌تفريحي ‌تجاري ‌کيش، ‌1391
سازمان ‌نظام‌ مهندسي ‌خوزستان، 1392
مجموعه ‌اقامتي‌-‌توريستي ‌طالقان، ‌1392-1393
طرح ‌سبزه‌ ميدان ‌شهر ‌زنجان، 1393
مسابقه ‌مرکز ‌اداري ‌گروه‌ صنعتي ‌انتخاب، ‌رتبه‌اول،  1394
مرمت ‌و ‌احياي ‌باغ ‌اميرسليماني، 1396-1394
ساختمان اداري بانک ملت، 1395
مرکز ‌اداري ‌تجاري ‌صبا‌ نفت ‌در ‌بلوار ‌کشاورز، رتبه ‌چهارم، ‌1396
مرکز استارتآپ دانشگاه تهران، رتبه دوم، 1397
مرکز اداري قم، 1397
مسابقه پرديس تئاتر مشهد، رتبهاول، 1398
مرکز حافظشناسي، رتبه اول، ‌شيراز‏، ‌1398
خط زماني پروژههاي فرهاد احمدي/ کامبيز مشتاق گوهري
به ياد پدرم/ دانا احمدي
معماري نور و آب/ نير طهوري
فرهاد احمدي: حضور ‌تأثيرگذار ‌يک ‌تفکر ‌در ‌معماري و زيستگاه/ علي کيافر
درباره ‌فرهاد ‌احمدي/ سيدمحمد بهشتي
فرهاد احمدي از منظر سه معمار
نقدي بر کارهاي فرهاد احمدي/ حسين شيخ‌زين‌الدين