•یادداشت اول
«باران ‌به ‌زبان ‌مادریم ‌حرف ‌می‌زند»/ رضا حبیب‌زاده
•نقد ‌و ‌نظر
تئاتر ‌رؤیاها/ شهرام گل امینی 
معمارى رشت در آثار نويسندگان گيلان/ عکس و متن: کورش رنجبر
خویشاوندی ‌شاعر ‌و ‌معمار، ‌با‌ نگاهی ‌به ‌«هسا‌شعر»/ رضا حبیب‌زاده
معماری ‌گیلان ‌از ‌نگاه ‌یک ‌فیلمساز/ فرهاد مهرانفر 

 

•یادداشت دوم
پلاکباب ‌گیلانی،‌ گذر ‌آرام ‌زندگی
•نقد ‌و ‌نظر
معماری ‌بومی‌ گیلان /مینو خاکپور
خانه ‌رفیعی،‌ روستای‌ رودبنه ‌لاهیجان /آناهیتا موسوی، مریم چهره‌آرا ضیابری
آستانه‌ها در مسکن بومی گیلان/ حسام عشقی صنعتی
ردپای‌ معماری ‌بومی‌ در ‌ساختار زیارتگاه‌های‌ گیلان/ مینو خاکپور

 

•یادداشت سوم
پنیرابیج، ‌پاسخی‌ساده
•نقد ‌و ‌نظر
روستای ‌امامزاده ‌ابراهیم، ‌جایی ‌بین ‌رؤیا ‌و ‌واقعیت/ شیدا اعتماد
تالش‌ از ‌نگاه ‌یک‌ تصویرگر/ شباب گلچین
ماسوله؛ زمین‌وارگی زیستگاه یا عشق‌ورزی با طبیعت؟/ آرزو خلیلی 

 

•یادداشت چهارم
معماری ‌با ‌طعم‌ چوچاق
•نقد ‌و ‌نظر
بام‌ها/ هما جورابچی
پل‌های تاریخی گیلان/ کیوان سلیمی، عکس‌ها: ‌رناتا حسنی

 

•یادداشت پنجم
کباب‌کثیف،‌پرسش‌درست
•نقد ‌و ‌نظر
بازپس‌گرفتن ‌خیابان‌ها ‌از ‌اتومبیل/ اشکان قانعی،‏ زهره بیگی‏، مهندسان مشاور پلشیر
از شب‌های روشن تا عیش خیابان؛ نگاهی به زیست شبانه شهر رشت/ سعیده قرشی

 

•یادداشت ششم
روسيه‌ در‌ واويشكا
•نقد ‌و ‌نظر
تاسیانِ‌ رشت/ مرتضی نیک فطرت
خانه ‌ترابی، رشت‏/ هما جورابچی

 

•یادداشت هفتم
ماهی ‌شکم‌پر