رتبه اول: پروژه اداری و نمایشگاه کارخانه آپتوس، هومن بالازاده

رتبه دوم:  حضور در هرمز 02، طراحان و بناکنندگان زاو ، محمدرضا قدوسی، فاطمه رضایی فخر آستانه، گلناز بهرامی، سروش مجیدی

رتبه سوم: بوتیک هتل سنگ سیاه، علی سوداگران، نازنین کازرونیان، محمد امین نجابت