•نقد ‌و ‌نظر
هرمان ‌هرتزبرگر/ کِنِت فرامپتون
معماری ‌تجربه/ رابرت مکارتر
گسترش ‌کارخانه ‌لینمیج،‌ هلند،‌1962-1964
دفتر مرکزی ‌بِهیر، اپل دورن، هلند،1972-1968‏، 1995-1990
مرکز ‌موسیقی ‌وِرِدِنبرگ، ‌اُترخت،‌ هلند، ‌1973-1978
گسترش ‌مرکز ‌موسیقی ‌وِردنبرگ، ‌2003-2013
وزارت کار و رفاه اجتماعی‏، لاهه، هلند‏، 1979-1990 و 2002-2010
خانه‌های‌ هرمان ‌هرتز‌برگر
معماری ‌مدرن ‌مدرسه،‌ هرمان ‌هرتزبرگر
‌طراحی ‌شهری هرمان ‌هرتز‌برگر
درس‌هایی ‌از‌ تجربه ‌معماری ‌هِرمان ‌هرتزبرگر
ترکیب‌بندی‌های موندریانی و معماری/ رضا امیررحیمی
 
•از ایران
دروازه بهشت/ کیوان سلیمی
سرای سعدالسلطنه قزوین، دیروز و امروز/ مریم قاسمی، سیدحمیدرضاجمال
دو ‌روستای ‌ماخونیک‌ و ‌چنشت‏، ‌خراسان‌جنوبی/ زهره بزرگ‌نیا
 
•کتاب و نشریات
ژاپنیت ‌در‌ معماری/ آراتا ایسوزاکی
کتاب ‌چای، ‌فرانک ‌لوید‌ رایت،‌ و‌«حس ‌فضای ‌ژاپنی»
«پیروزی ‌بر ‌مدرنیته»