يادداشت

«معماري ‌ظرف ‌زندگي ‌است»، به ياد سهيلا بسکي

نقد ‌و ‌نظر

سازوکار ‌قرن ‌بيستم،‌ و‌ معماري ‌آلدو ‌وان ‌‌آيک/ هرمان هرتزبرگر

وان ‌آيک‏، به ‌روايت ‌تصوير

وان آيک‏، ‌سفر در جست‌وجوي امر بنيادي/ رابرت مَکارتر

گسترش ‌خانه ‌مارتين ‌ويسر‏، ‌برگيک‏، ‌هلند، 69-1967

وان آيک‏، زمين‌هاي بازي آمستردام‏، هلند،  78-1947

خانه‌اي براي خانوارهاي تک‌سرپرست، ساختمان هوبرتوس، ، آمستردام، 81-1973

نقص‌ها ‌و ‌نُقصان‌هاي‌ حياتي ‌ما/ آرش اخوت

خانه ‌باهنر، ملاير، ‌رضا‌ کوليوند، رتبه ‌اول ‌تک‌واحدي‌ جايزه‌ معمار98/ متن و عکس: کيوان سليمي

از ايران

مدرسه شوکتيه، بيرجند/ زهره بزرگ‌نيا

دزفول شهر باستاني فراموش‌شده، خانه‌هاي آجري - معماري در دل زمين (شوادان)/ سارا عطارروشن/ عکس‌ها: محمد آذرکيش

پروژه

مرکز ‌هنري ‌رامسس ‌ويسه‌ واصف،‌ جيزه، ‌مصر، ‌1974

عمارت ‌حالاوا، آگامي،‌ مصر، ‌1975، عبدالواحد وکيل، فولکستون، انگليس، استاد بنا: علاءالدين مصطفي

سيستم ‌ساخت‌و‌ساز ‌با‌ سنگ، ‌استان ‌درآ، ‌سوريه، ‌1990، رئيف محنا، زياد محنا، رافي محنا

انجمن ‌توسعه ‌پان‌افريکن،‌ کواگادوگو، ‌بورکينافاسو، ‌1984، دفتر معماري ADAUA

دفتر ‌معماري ‌وندل ‌برنت، ‌آريزونا

 

پروژه‌هاي جايزه معمار 98

کتاب و نشريات

همسازي، معناي معمارانه پس از بحران علم مدرن/ آلبرتو پِرِزگومز

داوران و فراخوان جايزه معمار 99