•سرمقاله

رئالیسم ‌جادویی‎؛ آموزه تجربه‌های شهری و معماری در آمریکای لاتین/ محمد محمدزاده

•مقالات
معماری ‌معاصر ‌آمریکای ‌لاتین ‌و ‌وضعیت‌ متباین ‌اجتماعی- فرهنگی‏/ رضا عسگری
معماری‌ معاصر ‌کلمبیا/ رزا اعرابی
گفت‌و‌گوی ‌جیان ‌کارلو ‌ماتزانتی ‌با ‌سرخیو ‌فاخاردو،‌ شهردار ‌مدلین،‌ کلمبیا/ ترجمه آزیتا ایزدی 
در‌ تداوم ‌ایده‌ها‎؛ انتخاب‌های ‌تازه ‌پیش‌ روی‌ معماری ‌شیلی/ ایمان شفیعی 
معماری‌ برزیل/ روث ورده زئین/ ترجمه آزیتا ایزدی 
حق ‌بر ‌شهر ‌در ‌برزیل: ‌مطالبه‌گری، ‌نهادسازی ‌و ‌دوباره ‌مطالبه‌گری/ مجید ابراهیم‌پور
روبرتو ‌بورله ‌مارکس‌ و ‌مدرنیسم‌ بوم‌‌گرا/ کاترین سیویت نوردنسون/ ترجمه آزیتا ایزدی 
سه‌ معمار آمریکای ‌لاتین؛ داروشا، ‌سالمونا ‌و ‌دوهارت/ پریناز کبیری
کارهای ‌الادیو‌ دیسته/ کارلوس مورالس/ ترجمه آزیتا ایزدی 
گفت‌و‌گوی‌‌‌ ریکاردو‌ لگورتا ‌با ‌جیمز ‌استیل/ ترجمه آزیتا ایزدی/ عکس‌ها: لوردس لگورتا 
معمارانِ‌ هنرمند ‌آمریکای‌ لاتین/ سروناز امتیازی

•‌‌پروژه
پروژه‌هایی ‌از کلمبیا/ ترجمه آزیتا ایزدی
پروژه‌هایی ‌از شیلی/ ترجمه آزیتا ایزدی