رتبه اول: خانه خیابان باهنر، رضا کولیوند

رتبه دوم: خانه به‌داد، محسن عطارها

رتبه سوم:خانه آینه‌ورزان دماوند‏، گروه معماری مان، مجید زمانی، محدثه یونسی