سيروس باور
متولد 1313شيراز، دانشآموختة معماري از دانشكدة هنرهاي زيباي دانشگاه تهران است و دكتراي معماري را از دانشكدة معماري دانشگاه فلورانس ايتاليا گرفته. او علاوه بر طراحي خانهها و بناهاي متعدد، مدير گروه آموزشي معماري، مدير گروه شهرسازي، عضو هيئت علمي دانشكدة هنرهاي زيباي دانشگاه تهران 1350-58، عضو شوراي داوري طرحهاي جامع شهري در وزارت مسكن و شهرسازي 1350-58، عضو هيئت مديرة اولين سازمان نظام معماري تهران 1356، مدير و طراح طرح جامع شيراز، يزد و شهر صنعتي ساوه بوده و در طرح هويت بخشي مدارس ايران (از سوي سازمان نوسازي مدارس كشور) شركت داشته است.
 
ایرج كلانتری طالقانی
فارغالتحصیل معماری از دانشگاه تهران، مؤسس و رئیس هیئت مدیرة مهندسان مشاور باوند است. سابقة تدریس در دانشگاههای تهران، آزاد و علم و صنعت و داوری مسابقههای معماری گوناگون را دارد. كارهای طراحی او  در چندین مسابقه رتبة اول كسب كردهاند.
 
مهرداد یزدانی
دانشآموختۀ دانشگاه هاروارد در رشتۀ معماری، سه سال پس از پایان تحصیلاتش از طرف progressive Architecture بهعنوان یکی از طراحان نوخاستۀ برتر دنیا انتخاب شد. یزدانی برندۀ بیش از 30 جایزۀ بزرگ طراحی بوده و طرحهای شاخص او در نشریات معتبر معماری دنیا مثل  Architectural Record, Domus چاپ شده‏اند. یکی از شماره‏های اخیر مجلة شارستان هم به کارهای او اختصاص داده شده.کارهای هنری او علاوه بر نمایشگاه‏های مختلف، بخشی از مجموعۀ دائمی کتابخانۀ کنگره و موزۀ هنر مدرن نیویورک را تشکیل می‏دهند. او در دانشگاه تگزاس و چند دانشگاه دیگر امریکا تدریس می‏کند.
 
اسماعيل طلايي
متولد سال 1324 در تهران، فارغالتحصیل معماری داخلی از دانشکدة هنرهای تزئینی تهران، و داراي دکترای معماری از دانشگاه فلورانس و دیپلم تخصصی یونسکو در مرمت بناهای تاریخی است.
در گروه مرمت در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه فلورانس و دانشگاه معماري مديترانة شرقي قبرس تدريس كرده. از سال 1978 تا 1982 در مؤسسة فني مهندسان Studio Strutture معمار و طراح بوده. همچنين مدير گروه معماري و مرمت آثار و بناهاي تاريخي در دانشكدة هنر و معماري دانشگاه آزاد تهران مركزي بوده. از كارهاي انجام شدة او در شركت طلايي تداوم پويا: مجموعة ورزشی اسب سفید (آلیس) است كه برندة جايزة معمار، رتبةسوم شده است.

محمد مجیدی
متولد سال 1346 در تهران و فارغالتحصیل فوقلیسانس معماری از دانشکدة معماری دانشگاه شهید بهشتی است. در سال 1375 دفتر معماری بن‏سار را تأسیس کرد كه در مسابقات معماری متعدد رتبه کسب کرده. مقالات و پروژههای مختلفی نيز در نشریات ایرانی و خارجی از این دفتر به چاپ رسیده است. انتخاب پروژة مجتمع مسکونی ویلاشهر در سال  2009  توسط هیئت داوران فستیوال جهانی معماری در بارسلون WAF، کسب رتبة اول جایزة معمار برای پروژة نمایشگاه مبلمان در سال 1384، چاپ شده در اطلس قرن 21 معماری جهان انتشارات Phaidon از جمله پروژههاي برندة دفتر هستند.