رتبه اول: خانه آبان، اصفهان، محمد عرب، مینا معین‌الدینی، گروه فضا، رویداد‏، شهر

رتبه دوم: ویلای 12، مازندران، محمدرضا مرعشی‏، ساناز خامنه

رتبه سوم : سرپناه اردوگاه بردسیر‏، کرمان، سولماز صباغ‌نوین