تمام پروژههاي ساختهشده پس از انقلاب در چهار گروه عمومي، بازسازي، مسكوني تكواحدي و مسكوني آپارتماني در ايران که در دوره‌هاي قبل جايزه معمار شرکت نکرده‌اند، مجاز به شرکت در رقابت سال جاري هستند و در چهار گروه جداگانه مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند. پروژه‌هاي معماري داخلي، اگر دخل و تصرف در اجزاي ثابت فضاي آنها صورت گرفته باشد، امکان شرکت در گروه بازسازي را خواهند داشت. اما پروژه‌هاي مرمتي مجاز به شركت در رقابت نيستند.
 
معيارهاي داوري
معيارهاي عمومي زير در داوري تمامي پروژه‌ها مدنظر قرار خواهند گرفت:
- خلاقيت و نوآوري در طراحي و نوآوري در کاربرد مصالح و فناوري ساختمان
- مواجهه خلاقانه با مشکلات خاص پروژه از‌جمله: محدوديت‌هاي اقتصادي، شرايط خاص سايت از‌نظر ابعاد و اندازه‌ها،‌ ضوابط و رويه‌هاي قانوني (به‌ويژه در شهرها)، دشواري‌هاي فني و...
- دقت و نوآوري در طراحي جزئيات
- توجه به محيط پيراموني و شرايط اقليمي،‌ ارزش‌هاي زيست‌محيطي و تعهدات اجتماعي
بديهي است که قضاوت نهايي در‌مورد هر پروژه نه از‌طريق مشخص کردن امتياز آن در هر‌کدام از موارد فوق و معدل‌گيري از امتيازات، که با قضاوت درباره تماميت آن صورت خواهد گرفت.
 
داوري
روش داوري همچون سال‌هاي گذشته شامل چند مرحله حذف و انتخاب براي گزينش پروژه‌هاي نيمه‌نهايي، نهايي و برندگان در هر چهار گروه خواهد بود. 
 
جوايز
مبلغ کل جوايز 600/000/000  ريال است که بنا به صلاحديد داوران بين برندگان چهار گروه تقسيم خواهد شد. شركت سوپرپايپ اينترناشنال مبلغ جوايز را مي‌پردازد.
 
نحوة شرکت در جايزه معمار
1- در مرحله‌ نخست همه ‌شرکت‌کنندگان مي‌بايست مدارک خود را پرينت‌شده در صفحات A3 به صورت سيمي شده در موعدهاي مقرر (شنبه 4 شهريور براي طرح‌‌هاي مسكوني، يكشنبه 5 شهريور براي طرح‌‌هاي بازسازي، دوشنبه 6 شهريور براي طرح‌‌هاي عمومي)
به آدرس مجله در خيابان شريعتي، پايين‌تر از ميرداماد، نرسيده به بزرگراه همت، كوچه ديباج، پلاك 6،  واحد 6 (تلفن‌ و دورنگار:‌ 2-26400980) بفرستند. مدارك لازم عبارت‌اند از:
الف‌ـ شرح پروژه در دو صفحه  A4 با حروفي که به‌راحتي قابل خواندن باشند شامل موارد زير:
• تيم طراحي معماري، سازه، تأسيسات و... و همچنين مجريان اصلي پروژه
• مشخصات کارفرما و بهره‌برداران                     • محل پروژه با کروکي و نشاني دقيق
• کاربري بنا با ذکر جزئيات                             • سازه و تأسيسات بنا به‌طور کلي
• سطوح زيربنا و زمين پروژه                           • ايده طراحي
• سال شروع و خاتمه‌ اجرا                              • نوآوري‌ها و مزاياي پروژه
در اين مرحله CD لازم نيست.
طراحان پروژه‌هاي بازسازي بايد توضيحات اضافي در موارد زير ارائه دهند:
• کاربري قبلي و فعلي بنا                                • محدوده مداخلات
• وضعيت بنا قبل از بازسازي                           • مهم‌ترين ارزش‌هاي بناي موجود
• سازه و تأسيسات اوليه ‌بنا
 
بـ تصاوير و نقشه‌ها براي هر چهار گروه
• پلان نشان‌دهنده موقعيت بنا در محيط اطراف
• پلان طبقات اصلي
• مقاطع و نماهاي اصلي
• تصاوير نشان‌دهنده ساختمان در محيط اطراف، داخلي و خارجي ساختمان و جزئيات مهم
• هرگونه تصوير، طرح يا نموداري که درک پروژه را تسهيل کند.
پروژه‌هاي بازسازي مي‌بايست تصاوير وضعيت بنا را قبل و بعد از مداخله نشان دهند.
 
2- در مرحله نخست هيئت داوران در روزهاي 11 و 12 شهريور مدارك رسيده را بررسي و مواردي را كه از‌نظر آنها در مرحله نخست حذف مي‌شوند مشخص مي‌كنند.
3- همه طراحاني كه به مرحله نيمهنهايي راه يافتهاند، ميبايست مدارک پروژه خود را مطابق جدول زماني: طرحهاي مسكوني در روز دوشنبه 10 مهر، طرحهاي بازسازي در روز سهشنبه 11 مهر و طرحهاي عمومي در روز چهارشنبه 12 مهر به آدرس مجله در خيابان شريعتي، پايينتر از ميرداماد، نرسيده به بزرگراه همت، كوچه ديباج، پلاك 6، واحد 6 (تلفن و دورنگار: 2-26400980) تحويل دهند.
• همه نقشه‌ها، عکس‌ها و توضيحات مي‌بايست روي فوم (foamboard) به ابعاد 50×70 سانتي‌متر (حداکثر 5 صفحه)‏ و به صورت عمودي چسبانده شوند (حتماً از صفحات چوبي و PVC استفاده نشود).
• روي هيچ‌کدام از مدارک مسابقه نام طراح ذکر نشود. نام پروژه، نام طراح، نشاني، شماره تلفن و دورنگار روي پاکت نوشته شود.
• CD حاوي متن‏، تصاوير و نقشه‌هاي 300 DPI با فرمت JPEG يا TIF‌. از اين تصاوير براي تهيه فيلم فيناليست‌ها و برندگان استفاده مي‌شود.
• پروژه‌هاي متعدد متعلق به يک معمار (مشاور) در پاکت‌هاي جداگانه ارسال شود.
مدارک ارسالي به شرکت‌کنندگان بازگردانده نمي‌شود.
 
اعلام نتايج داوري و اعطاي جوايز
داوري پروژههاي راهيافته به مرحله نيمهنهايي در روزهاي 15 و 16 مهرماه 1396 برگزار خواهد شد.
• جوايز برندگان اين دوره در 20 مهر 1396 طي مراسمي که محل برگزاري آن متعاقباً اعلام خواهد شد، اهدا ميشود.
علاقمندان براي اطلاعات بيشتر درباره جايزه معمار ميتوانند با دفتر مجله يا نشاني
info@memarmagazine.com تماس بگيرند.