• سرمقاله
فرایند ‌و ‌ضد‌فرایند، طرح ‌مسئله ‌فرایندهای ‌طراحی ‌دیجیتال ‌و ‌غیر‌دیجیتال/ حبیبه مجدآبادی
• كتاب
• رويداد
سمینار ‌واکاوی ‌مفاهیم ‌معماری ‌پارامتریک ‌و‌ فرایند‌گرا، سعید امیری
• نقد و نظر
طراحی ‌معماری،‌ فرایند ‌یا‌ضد‌آن؟/ کامران افشار نادری
پیتر‌ زومتور:‌ «موضوع ‌معماری ‌شکل نیست»/ ایمی فریرسن/ ترجمه آزیتا ایزدی
فرمول ‌يك/ فرشاد مهدى‌زاده، على شيخ‌الاسلامى
بیانیه ‌پارامتریک/ پاتریک شوماخر/ ترجمه آزیتا ایزدی
طراحی ‌پارامتریک: ‌آنچه‌ در ‌میان ‌الگوریتم ‌از ‌دست ‌رفت/ ویتولد ریبژینسکی/ ترجمه آزيتا ايزدي
تاریخچه ‌پارامتریک/ دنیل دیویس/ ترجمه آزیتا ایزدی
• گفتگو
پروسه ‌و ‌پروژه، ‌نظر ‌چند ‌معمار ‌ايراني
گفتگو ‌با ‌کنگو‌ کوما/ حبیبه مجدآبادی/ ترجمه آزیتا ایزدی
• پروژه
چند‌ كار ‌از‌ دفتر کنگو ‌کوما/ ترجمه آزيتا ايزدي
خانه ال، دفتر‌معماري الريك گاليندز/ ترجمه آزيتا ايزدي
دو ‌پروژه ‌از دفتر‌ معماری ‌ریولف ‌رمستاد/ ترجمه آزيتا ايزدي
چند‌ كار از ‌دفتر توماس ‌هیترویک/ ترجمه آزيتا ايزدي
ایستگاه ‌قطار ‌سریع،‌ چانگ هوا،‌ تایوان، کریس یائو/ ترجمه آزيتا ايزدي
اتاق‌ مطالعه ‌کنار ‌رود ‌گوانگجو،‌ چین، دیوید آجایه و تايه سلاسي/ ترجمه آزيتا ايزدي
کتابخانه‌ کودکان ‌نجورو، ‌تانزانیا، پاتریشیا اریمسکو/ ترجمه آزيتا ايزدي
بخش ‌الحاقی ‌به‌ کمپ‌ در ‌پرتغال، آتلیه روآ/ ترجمه آزيتا ايزدي
• چند تجربه
تجربه ‌فستیوال ‌معماری ‌لندن ‌2014/ نشید نبیان، محمدرضا قدوسی، حسین هجرت
روش‌هاي ‌تدريس ‌طراحي ‌در ‌آتليه/ دلناز يكرنگيان
آزمایشگاه‌ تحقیق:‌ طراحی ‌معماری‌ مبتنی ‌بر ‌شیوه‌ طراحی‌–‌تحقیق/ مجتبی مهرعلی