• سرمقاله
نما‌ و‌ جایگاه ‌آن ‌در‌ قرن ‌حاضر/ نگار حكيم
• نقد و نظر
نما‌ در ‌كشاكش ‌بين‌ متانت ‌و ‌نوكيسگي/ گفتگوي نگار حکیم با سید محمد بهشتی
• ابتداي مدرن
نما،‌ چشم‌انداز،‌ و‌ جهان‌بینی‌:‌ فرانک ‌لوید ‌رایت ‌و ‌«اِیکرز»/ سارا وایزبلات شاستوک/ ترجمه آزيتا ايزدي
• مسابقه
مسابقه‌ طراحی ‌نمای ‌دفتر ‌مرکزی ‌سئله،‌ شرکت ‌آلمانی ‌متخصص ‌در‌ ساخت ‌نماهای ‌شیشه‌ای/ بنیامین هوسباخ/ ترجمه آزیتا ایزدی
دو‌ جایزه ‌برای ‌اشتراوس ‌و‌ هيلگارت/ ترجمه آزيتا ايزدي
نما ‌به ‌مثابه ‌جزئی ‌از ‌یک ‌ایده ‌کل‌نگر، دفتر معماری اشتاب/ ترجمه آزيتا ايزدي
• محيط‌زيست
معماری ‌و ‌محیط‌‌زیست: ‌آیا ‌به‌ راستی‌«نما»‌ هنوز ‌وجود ‌دارد؟، تعبیری نو یا برداشتی اشتباه از یک واژه؟/ پیتر رایشر/ ترجمه از آلماني فرزاد باجُغلی
• پروژه
نما: ‌از ‌باز ‌تا ‌بسته، دفتر معماری اشنایدر و شوماخر/ ترجمه آزيتا ايزدي
چهره ‌بخشیدن ‌به‌ شهرها، ‌تأثیر‌ نماها‌ بر ‌سیمای ‌شهر، دفتر معماری گربر/ ترجمه آزيتا ايزدي
دفتر معماری الر+ الر/ ترجمه آزيتا ايزدي
طراحی ‌نمای ‌ابتکاری ‌و با‌انرژیِ‌ کارآمد، آلبرت اشپر و همكاران/ ترجمه آزيتا ايزدي
نورپردازی ‌معمارانه، دفتر طراحی پودپود/ ترجمه آزيتا ايزدي
کارهای ‌دفتر ‌انوشه ‌بهزادی ‌و ‌شرکا/ ترجمه آزيتا ايزدي
روند ‌شکل‌گیری ‌نما ‌در‌ دو‌ پروژه ‌‌مسکوني: ‌عصر‌۹۲ ‌ و ‌عصر‌ ۹۴، ‌مازندران، سرمه شریفی
• از ايران
فلسفه ‌نما: ‌كنفرانسي‌ در ‌آمريكا، ‌گفتگويي ‌در ‌ايران/ سيدرضا هاشمي
زیگورات‌ چغازنبیل،‌ خوزستان/ متن: بابک زیرک/ عکس: مانی و بابک زیرک