• فرديت‌ و ‌همبستگي ‌جمعي/ محمد محمدزاده
• نقدي ‌بر ‌‌كتاب ‌سرزمین‌های ‌شب: ‌معماری‌ کشورهای ‌اسکاندیناوی ‌(شمالی)، تأليف ‌كريستين ‌نوربرگ ‌شولتز/ كلارنس برتون شفيلد/ ترجمه آزيتا ايزدي
• طراحي ‌اسکاندیناوی/ آرماند درور

دانمارك
• معماری ‌برای ‌مردم، سياست‌هاي ‌معماري ‌دانمارك/ ترجمه آزيتا ايزدي
• معماري ‌معاصر دانمارك/ رضا عسگري، صبا قاسمي‌زاده
• پروژه‌هاي ‌معماران ‌دانماركي‌/ ترجمه آزيتا ايزدي
• گفتگو ‌با‌ جولین ‌ویر، شریک‌ دفتر ‌معماری مولر/ رضا عسگری
• گفتگو با لوئيس بكر،‌‌ شريك ‌و ‌طراح ‌دفتر ‌معماري ‌هنينگ ‌لارسن/ صبا قاسمی‌زاده
• زیرساخت ‌اجتماعی/ بیارکه انگلس
• دگرگونی ‌نقش ‌معمار ‌در ‌شهرسازی:‌ بررسی ‌شیوه‌ طراحی شهری ‌معاصر ‌دانمارک/ رایان سولیوان
• جایزه‌ معماری ‌پریتزکر، ‌2003/ ترجمه آزيتا ايزدي

نـروژ
• دولت ‌نروژ‌ خواهان‌ ارتقاي ‌معماری‌است، سياست‌هاي ‌معماري ‌نروژ
• معماري امروز ‌نروژ ‌محصول ‌زمينه‌‌هاي ‌مشترک/ ايمان شفيعي
• پروژه‌های ‌معماران ‌نروژي/ ترجمه آزيتا ايزدي
• مردم ‌باید ‌برای ‌رویارویی ‌با‌ معماری‌ خوب، ‌قوی ‌باشند، گفتگوی اینگرید هلسینگ آلماس با سورفن
• گفتگو با آرنه هنریکسن/ کامران افشار نادری
• گفتگو ‌با‌ کتیل‌ تورسن ‌(دفتر ‌معماری اسنوهتا)/ کامران افشار نادری
• جایزه‌ معماری‌ پریتزکر، 1997/ ترجمه آزيتا ايزدي