نگاه
کلام معماری / سیدرضا هاشمی
معماری امروز ایران و مسئله پیشرفت / کامران افشارنادری
 
معرفی 
کارهای فرخ قهرمانپور/ مجید غمامی
 
نقد 
مهمانسرای حافظیه: کار حسین شیخ زین الدین (مهندسان مشاور باوند)
 
نظر 
تعریف پلان عمقی، پلان آنامورفیک، پلان موجی / فدریکو سوریانو/ فرزانه طاهری

كتاب 
 
این شماره
مسابقات معماری و شهرسازی
مرور تجربه ایران / سهیلا بسکی
مسابقه های بین المللی معماری / شهرزاد مهدوی
مثبت و منفی در تجربه مسابقات / هادی میرمیران
اصول اساسی مسابقات معماری و شهرسازی
پیش نویس آیین نامه مسابقات معماری و شهرسازی
 
در جهان و گزیده ها 
صدمین سال تولد آلوار آلتو
گوگنهایم بیلبائو: کار فرانک گه ری
مرکز دانشگاهی و کتابخانه پیکاردی: کار فرانچسکو ونتزیا
مردم گزین کردن کیفیت بنایانه / پیتر دیوی / فرزانه طاهری
اخبار
 
بذرهای نو 
اندرز به نوآموز جوان معماری / فرانک لوید رایت
مسابقات دانشجویی
اطلاعیه ها و خبرها
 
ساخت و صنعت 
مهمانسرای حافظیه
 
طراحی داخلی 
فتح باب ...

نامه ها